Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2018

THÚ CỜ KHUYA

THÚ CỜ KHUYA
[Ngũ độ]

Canh tàn thỏa giỡn mấy hòn bi
Hớn hở cuồng mê giữa mộng kỳ
Đẩy Tốt sang hà ngay quãng thị
Rê Bồ phủ trướng kín đường li
Xe lồng khởi lộ triền miên thí
Pháo thổi toang nòng dõng dạc đi
Mã nhảy tưng bừng như loạn trí
Trào xong đánh oạch chả ra gì

Trào xong đánh oạch chả ra gì
Nữ tướng quay mình đổi nước đi
Đả Tượng tơi bời hăm mỗi tí 
Công thành cấp tập ủi từng li
Hào sâu chợt thủng ngơ hồn trí
Ngõ trước liền toang lả ngọn kỳ
Rấn khỏe thôi rồi bay cặp Sĩ
Canh tàn thỏa giỡn mấy hòn bi


HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.