Thứ Hai, 30 tháng 4, 2018

HUYỄN MỘNG

HUYỄN MỘNG
[Thuận Nghịch độc]

Mơ tình ướp huyễn sưởi bừng khơi
Nguyệt trải lòng thơm dõi viễn trời
Chờ nẻo diệu tim hồn mãi luyến
Đợi duyên nồng ái dạ đâu rời
Tơ chầm hạ nắng loang nguyền trỗi
Ước nhuộm xuân chiều tỏa thệ lơi
Ngơ ngẩn cõi hồng đêm hỷ lạc
Bờ thương ngọt phả diệu hương lời

Lời hương diệu phả ngọt thương bờ
Lạc hỷ đêm hồng cõi ngẩn ngơ
Lơi thệ tỏa chiều xuân nhuộm ước
Trỗi nguyền loang nắng hạ chầm tơ
Rời đâu dạ ái nồng duyên đợi
Luyến mãi hồn tim diệu nẻo chờ
Trời viễn dõi thơm lòng trải nguyệt
Khơi bừng sưởi huyễn ướp tình mơ


HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.