Thứ Hai, 9 tháng 4, 2018

MỘNG VÀNG

MỘNG VÀNG
[Song điệp]

Tình tình ái ái lộng diều bay
Ngẩn ngẩn ngơ ngơ xoải nhịp này
Nắng ngọt ngọt ngào ngào cảnh láy
Thơ nồng nồng đượm đượm đời say
Dào dào dạt dạt ân nguyền chảy
Thảo thảo thơm thơm ước nguyện bày
Vẫn mộng mộng mơ mơ lựng cháy
Phè phè phỡn phỡn mãi hoài lay

Rình rình rập rập giữ đừng lay
Diễm mộng tha tha thướt thướt bày
Tình sục sục sôi sôi lửa cháy
Ái hò hò hẹn hẹn thềm say
Chan chan chứa chứa tha hồ vậy
Diết diết da da thoải mái này
Cứ lọt lọt luồn luồn khéo chạy
Cho thờ thờ thẫn thẫn thờ bay


HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét