Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

NGUYỆT HOANG

76.
NGUYỆT HOANG
[Thuận Nghịch độc]

Sương tỏa lạnh trời cuối nguyệt hoang
Gió mây hờn vọng uẩn u tràn
Hường môi nuối mộng sầu queo quắt
Thẫm mắt chao hồn xót dở dang
Vương dỗi khúc nguyền buông thệ ái
Hận loang mùa ước trả mây ngàn
Đường yêu oán giận buồn ly biệt
Gương vỡ nát lòng thảm thiết chan

Chan thiết thảm lòng nát vỡ gương
Biệt ly buồn giận oán yêu đường
Ngàn mây trả ước mùa loang hận
Ái thệ buông nguyền khúc dỗi vương
Dang dở xót hồn chao mắt thẫm
Quắt queo sầu mộng nuối môi hường
Tràn u uẩn vọng hờn mây gió
Hoang nguyệt cuối trời lạnh tỏa sương

HANSYBẾN ĐỢI

Sương mù lạnh phủ dốc triền hoang
Tiết ủ màn đông quẫn gió tràn
Hường đợi duyên thề chao thảm đón
Mộng chờ ươm hẹn giấc tình dang
Vương lòng buổi ấy nhìn trăng nở
Nhớ dạ lần hôm dạo gió ngàn
Đường kỷ niệm ghi đầy nguyện ước
Gương lành để thắm ngọt ngào chan.

Chan ngào ngọt thắm để lành gương
Ước nguyện đầy ghi niệm kỷ đường
Ngàn gió dạo hôm lần dạ nhớ
Nở trăng nhìn ấy buổi lòng vương
Dang tình giấc hẹn ươm chờ mộng
Đón thảm chao thề duyên đợi hường
Tràn gió quẫn đông màn ủ tiết
Hoang triền dốc phủ lạnh mù sương

Hà Thu 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.