Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

ĐẠO CA

306.
ĐẠO CA 

Xin chớ vong ân oán trách trời 
Nhiều khi vận kiếp đã yên bài 
Nặng lời độc ác thêm lòng nặng
Nhẹ gánh mê lầm thoải dạ chơi 
Thắt nuộc tình yêu hoài ngát nẻo 
Thêm cành ân đức mãi thơm lời 
Tắm trăng nhân ái vào tiên cảnh 
Cho nhận hòa khoan đẹp cõi người 

HANSY 

TỊNH TÂM 

Giũ sổ nào ai cưỡng lệnh trời 
Sống sao
để phú ngọt lâng bài 
Ngàn năm ước hẹn vầy cung trỗi 
Vạn kiếp mong chờ lộng cuộc chơi 
Cao thấp
làm chi mòn vóc dạng  
Thắng
thua chỉ khiến rạn ngôn lời 
Số phần may rủi trần gian
sẵn 
Tâm
được bình an thỏa kiếp người 

HANSY

ĐỜI QUÂN TỬ 

Xây dựng
ngày mai hưởng phước trời 
Vào sinh ra tử có môn bài 
Luận bàn thế sự nên tìm tới  
Xướng họa thơ Đường nhớ kiếm chơi 
Nghĩa nhân đạo lý
gom thành sức 
Tình cảm
thương yêu góp dậy lời 
Hãy sống xứng đời quân tử đạo 
Trần gian chẳng thẹn kiếp con người 

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.