Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

TÌNH NGÂY

TÌNH NGÂY
[Thuận Nghịch độc]

Ngày mộng ngát hương phả đợi chờ
Mắt ngời thơm cảm dạt dào tơ
Đầy dâng phím ước tình chao mộng
Rạng khỏa tim thề nẻo thoáng mơ
Say quấn quyện lời mê ẩn hiện
Lịm ngon ngào sắc huyễn phai mờ
Ngây khờ tuổi ước vun tình trỗi 
Nay thắm cõi lòng hứa hẹn thơ

Thơ hẹn hứa lòng cõi thắm nay
Trỗi tình vun ước tuổi khờ ngây
Mờ phai huyễn sắc ngào ngon lịm
Hiện ẩn mê lời quyện quấn say
Mơ thoáng nẻo thề tim khỏa rạng
Mộng chao tình ước phím dâng đầy
Tơ dào dạt cảm thơm ngời mắt 
Chờ đợi phả hương ngát mộng ngày


HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.