Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

MONG BẠN HIỀN

MONG BẠN HIỀN

Đã lâu vắng bặt giữa trăng ngàn
Sao mãi im lời chẳng tiếng vang
Gác cũ đang nhờ hương gọi bạn
Lầu xưa vẫn đợi khúc thương đàn
Nhiều khi điếng dạ đau tình rán
Lắm bữa tê lòng não ruột chan
Bằng hữu xa mờ bên tả ngạn
Còn chi phú bạc với thơ vàng

Nối thương tri kỷ tựa sen vàng
Ngan ngát giữa đời ánh nguyệt chan
Nhịp phách bổng trầm khêu ức vạn
Cầm thư hòa quyện vọng tâm đàn
Tiêu dao hà thủy nuôi tình rạng
Ngao bộ sơn hà dệt nghĩa vang
Vằng vặc kim bằng như ngọc sáng
Cùng nhau hạc nội lẫn mây ngàn


HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.