Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

QUỲNH HƯƠNG

QUỲNH HƯƠNG
[Thuận Nghịch độc]

Hương quỳnh thẫm khỏa dậy niềm mơ
Dạ níu hồn khuya phả lặng lờ
Hường đẫm rẻo thơm choàng khúc nguyệt
Đượm lừng phiên ái lịm nhành tơ
Sương dằng dặc bủa
ơ thờ đợi
Gió ngạt ngào lâng mải miết chờ
Trường
phúc thỏa tim ngào ngạt phả
Vương lồng lộng diễm ngát huyền thơ

Thơ huyền ngát diễm lộng lồng vương
Phả dạt dào tim thỏa phúc trường
Chờ miết mải lâng ngào ngạt gió
Đợi thờ
ơ bủa dặc dằng sương
Tơ nhành lịm ái phiên lừng đượm
Nguyệt khúc choàng thơm rẻo đẫm hường
Lờ lặng phả khuya hồn níu dạ
Mơ niềm dậy khỏa thẫm quỳnh hương

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét