Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

KHÚC BIỆT TÌNH

KHÚC BIỆT TÌNH
[Thuận Nghịch độc]

Ai phụ nghĩa tình hẻo ý thơ
Nẻo đau sầu mộng khiến lu mờ
Đài thương lạnh đắng hồn trơ trọi
Nụ héo chao bời dạ ngác ngơ
Mai mốt úa khờ chăn tủi hận
Sớm hôm nhàu quặn gối mong chờ
Dài câu dối gạt đời tê tái
Phai rã cội lòng nhạt thế ơ

Ơ thế nhạt lòng cội rã phai
Tái tê đời gạt dối câu dài
Chờ mong gối quặn nhàu hôm sớm
Hận tủi chăn khờ úa mốt mai
Ngơ ngác dạ bời chao héo nụ
Trọi trơ hồn đắng lạnh thương đài
Mờ lu khiến mộng sầu đau nẻo
Thơ ý hẻo tình nghĩa phụ ai


HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.