Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018

HẾT RỒI

HẾT RỒI
[Điệp từ]

Thương nhớ ơ hờ thương nhớ chim
Dõi phương mù thẳm dõi phương tìm
Làm thâm cật ruột làm thâm tím
Đã cạn gan lòng đã cạn im
Nào tưởng nguyền ân nào tưởng lịm
Lại tan duyên phận lại tan chìm
Làm rơi ân ái làm rơi nghĩm
Chẳng vẹn ân thề chẳng vẹn tim

Chẳng vẹn ân thề chẳng vẹn tim
Khiến tơ tóc lụy khiến tơ chìm
Mùa thương nào hỡi mùa thương lịm
Quãng mộng đâu rồi quãng mộng im
Sao phải quay lòng sao phải nghĩm
Để hao kiệt sức để hao tìm
Buồn tê khúc nhạc buồn tê tím
Thương nhớ ơ hờ thương nhớ chim 


HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.