Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

TỨ KHOÁI

295.
NHẤT KHOÁI 

Miếng ăn khoái nhất thứ
thơm hiền 
Mới lạ
ngon mồm thứ cải biên 
Ngọt miệng
an toàn không sợ oải 
An lòng sạch sẽ chẳng lo phiền 
Đế vương nhất dạ
nhi hồng tửu 
Trần thế hoa lầu
nguyệt mỹ tiên 
Rượu
thuốc bổng trầm mồi mạc hảo
Thú rừng hải sản ngập bàn thiên 

HANSY

NHỊ KHOÁI 

Dáng phơi nằm
ễnh ngó ngoan hiền 
Êm ái du hồn tận cõi biên 
Quét sạch
dạ lòng bao áo não 
Rũ trơn
tâm trí mọi ưu phiền 
Mộng mơ thắng cảnh trong trời đất  
Lãng đãng
giang hồ giữa quỷ tiên 
Nhị khoái
hoan đời nên tận hưởng 
Cuối đường một giấc tới
thiên 

HANSY

TAM KHOÁI 

Dắt
tình vào mộng cuộc hòa thiên 
Trần tục bỡn đùa
kiểu tắm tiên 
Thượng mã
lên đồi hoan ái rộn 
Hạ xa
xuống biển cạn tâm phiền 
Linga cường dũng
nhào vô điểm 
Youní
dềnh dàng thả tận biên 
Cỏ
núi suối khe đào cúc mận 
Thênh thang ngâm ngợi chút thơ hiền 

HANSY


TỨ KHOÁI

Quận công rồi đến thú dòm thiên 
Khoái ngắm mây trời sướng tựa tiên 
Xổ toẹt nhẹ
ng thêm khoái lạc
Tuột trơn bay
tría ưu phiền 
Quân thần táo bón vô cùng rặn 
Nông sĩ nhuận trường thoải mái biên 
Vào
ruột hồi môn là phải đạo 
Nuốt vô
nín nhả loại không hiền 

HANSYKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét