Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2018

NGUYỀN THƯƠNG

85.
NGUYỀN THƯƠNG
[Thuận Nghịch độc]

Pha sắc lộng trời ảo huyễn loang
Lịm mê huyền khúc phả mơ đàn
Ngà trăng hẹn ước ngời tim trải
Xế nắng ươm thề ngát dạ loang
Hoa lá thẫm tình len chạm nẻo
Cỏ cây nồng ái quyện mơn làn
Hòa thơm giữa gió nguyền ân vọng
Xa ngút thẳm lời mải miết vang

Vang miết mải lời thẳm ngút xa
Vọng ân nguyền gió giữa thơm hòa
Làn mơn quyện ái nồng cây cỏ
Nẻo chạm len tình thẫm lá hoa
Loang dạ ngát thề ươm nắng xế
Trải tim ngời ước hẹn trăng ngà
Đàn mơ phả khúc huyền mê lịm
Loang huyễn ảo trời lộng sắc pha

HANSY


ĐIỆU NHỚ

Pha nhường nét ngọc điểm mờ loang
Lịm đắm hồn thương quyện phím đàn
Ngà diễm mắt hương nồng thoảng đến
Ngọt hường môi sắc đượm chuyền sang
Hoa nhành xuyến đảo êm huyền bóng
Mộng cánh mềm say ấm nguyệt làn
Hòa khúc nhạc hoan lời đến vọng
Xa ngàn trải vũ điệu lừng vang

Vang lừng điệu vũ trải ngàn xa
Vọng đến lời hoan nhạc khúc hòa
Làn nguyệt ấm say mềm cánh mộng
Bóng huyền êm đảo xuyến nhành hoa
Sang chuyền đượm sắc môi hường ngọt
Đến thoảng nồng hương mắt diễm ngà
Đàn phím quyện thương hồn đắm lịm
Loang mờ điểm ngọc nét nhường pha.

Hà Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.