Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

UỐN LƯỠI

304.
UỐN LƯỠI 

Xưa rày vốn dĩ lưỡi nào xương 
Vẽ rắn
nhiều chân láo đủ đường 
Lẽ thật động lòng
quân xảo quyệt 
Tâm ngời thức dạ kẻ hoàn lương 
Mưu
đồ xúi giục ai nào đoán 
Kế
sách thọc đâm bạn khó lường 
Lời nói cẩn nghiêm rời hậu họa
Bảy
phen uốn kỹ để luôn tường 

HANSY 


NGÁN NGẪM 

Đời dân chưa hẳn mấy ai tường 
Thế sự
trắng đen chẳng thể lường 
Chẳng kẻ mặn câu đức hạnh 
Đâu người tha thiết giọng hiền lương 
Chức quyền o ép trong muôn lối 
Bá tánh
khờ ngơ giữa vạn đường 
Trị quốc tề gia
là cốt tử
Cả nhà đớp sạch chỉ còn xương 

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.