Thứ Năm, 28 tháng 2, 2019

VUI XƯỚNG-HỌA


VUI XƯỚNG-HỌA
[Thuận Nghịch độc]

Chơi Xướng-Họa nè mải miết vui
Gởi ngon ngào mộng lẫn thơm bùi
Lời trăng quyện ái huyền hư đọng
Điệu gió mơn tình ngả ngớn chui
Khơi hứa hẹn lòng mơn trỗi đượm
Lượn nhàn an ý thả buông ngùi
Ngời mơ dậy ước nồng câu diễm
Ơi ây nhớ cùng ngát bạn tui

Tui bạn ngát cùng nhớ ấy ơi
Diễm câu nồng ước dậy mơ ngời
Ngùi buông thả ý an nhàn lượn
Đượm trỗi mơn lòng hẹn hứa khơi
Chui ngớn ngả tình mơn gió điệu
Đọng hư huyền ái quyện trăng lời
Bùi thơm lẫn mộng ngào ngon gởi
Vui miết mải nè Xướng-Họa chơi

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.