Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2019

GỞI CHÚT TÌNH A

GỞI CHÚT TÌNH A
[Chơi chữ-Ngũ độ]

Nam lờ (L) lượn nắng trỗi tình a
Hát (H) mãi người ơi thỏa mộng à
Rạng rỡ bên này O xẻo lá
Tưng bừng nẻo ấy lão rờ (R) hoa
Ngoài kia ngất ngưởng vài anh (N) khá
Chỗ nọ trầm ngâm ít (X) kẻ già
Gởi quãng triền đê (Đ) ngàn ấm lạ
Duồng theo nỗi nhớ kiểu Y là…

Bê (B) bò lạnh cóng khổ đời a
Bạn hững hờ (H) chơi nẻo vắng à
Ngọc nữ tê (T) mình lâng cả má
Anh hùng ép (F) bụng lả gần hoa
Im lìm cõi ái trân đờ (Đ) dạ
Lặng lẽ chuồng cu (Q) trở rét già
Cõi mộng mau về thơm thảo á (Ă)
Tình vê (V) đẹp mãi cứ như là...

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.