Thứ Hai, 11 tháng 2, 2019

RÌ RẦM GIÓ XUÂN


RÌ RẦM GIÓ XUÂN 

Khỏng khèo ta đón chúa xuân 
Lơn tơn chúc hết xa gần minh niên 
Tiếng lòng thay vội tiếng chiêng 
Báo loan mùa mới vẹn nguyên đất trời. 

Hình như có tiếng ai mời 
Mùa vui rạng ngọt, rộn lời an khang 
Mây duyên đan khéo rịt ràng 
Để xuân cứ mãi ấm nồng giữa nhau. 

Thẩn tha mừng tuổi buồng cau 
Xuân về trầu rạng sắc màu suốt năm 
Gió xuân tai khẽ rì rầm 
Thương yêu thế nớ, sắt cầm hoài mơ… 

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.