Thứ Bảy, 24 tháng 11, 2018

TÌNH THƠ ƠI


TÌNH THƠ ƠI

Tứ vận luôn nồng tứ vận  ơi
Thắm loang ái hữu thắm loang mời
Ngàn câu rạng rỡ ngàn câu tới
Vạn ý mơ màng vạn ý khơi
Ngào ngọt trầm hương ngào ngọt khởi
Dịu dàng hoa bướm dịu dàng lơi
Cùng nhau xướng  họa cùng nhau hỡi
Nợ bút hồng duyên nợ bút vời

Nợ bút hồng duyên nợ bút vời
Khúc vàng tỏa điệu khúc vàng lơi
Thì mau sẵn dạ thì mau gởi
Hãy sớm ươm lòng hãy sớm khơi
Huynh rót câu tình huynh rót gợi
Muội chan điệu nhớ muội chan mời
Trầm hương bạn hữu trầm hương tới
Tứ vận luôn nồng tứ vận  ơi

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.