Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

NGÁN NGAO


NGÁN NGAO
[Thuận Nghịch độc]

Sầu ân ái biệt xót xa lòng
Lặng vắng hương chiều mỏi đợi mong
Câu ước lỡ lầm đau đớn cội
Giấc mơ tàn lạnh tái tê phòng
Màu thê thảm ái vầng duyên rụi
Phận dở dang tình cánh bướm tong
Ngâu đổ ngập đời hoen kiếp bạc
Rầu ngao ngán chạm lửng lơ dòng

Dòng lơ lửng chạm ngán ngao rầu
Bạc kiếp hoen đời ngập đổ ngâu
Tong bướm cánh tình dang dở phận
Rụi duyên vầng ái thảm thê màu
Phòng tê tái lạnh tàn mơ giấc
Cội đớn đau lầm lỡ ước câu
Mong đợi mỏi chiều hương vắng lặng
Lòng xa xót biệt ái ân sầu

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.