Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

MÈ NHEO


MÈ NHEO

Mấy chục năm qua loáng cái vèo
Thân đời lủng lẳng tóp dần theo
Hàn đông thế sự hoài lôi kéo
Nóng hạ khuôn đời cũng đuổi reo
Lãng đãng tìm hên dần tý mẹo
Làng nhàng rớt nhục khỉ bò heo
Cầu cho chân cứng lời thơm dẻo
Trí lực tâm lòng mãi sáng veo 

Trí lực tâm lòng mãi sáng veo 
Sao đời khốn nạn chả bằng heo
Làm ăn đụng chuyện toàn hư méo
Giải trí va người cũng khó reo
Đến chỗ công quyền hay xiếu vẹo
Vô rừng lão khổ vẫn duồng theo
Làm cho cuộc sống tèm lem sẹo
Mấy chục năm qua loáng cái vèo 

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.