Thứ Sáu, 16 tháng 11, 2018

HOÀI THƯƠNG


187
HOÀI THƯƠNG
[Thuận Nghịch độc]

Bay chếch chênh trời lướt gió đông
Đến nơi hừng ngợi cánh tim lòng
Đầy phương đượm thắm lèn mơ gọi
Lịm nẻo lâng ngời thỏa ước trông
Phai nhạt buổi nào xa ái cõi
Ngọt thơm hồn ấy kết hoa vòng
Ai còn có nhớ khung trời cũ
Tai vẳng gió hờn giận dỗi mong

Mong dỗi giận hờn gió vẳng tai
Cũ trời khung nhớ có còn ai
Vòng hoa kết ấy hồn thơm ngọt
Cõi ái xa nào buổi nhạt phai
Trông ước thỏa ngời lâng nẻo lịm
Gọi mơ lèn thắm đượm phương đầy
Lòng tim cánh ngợi hừng nơi đến
Đông gió lướt trời chênh chếch bay

HANSY

TRẢI NGỌT

Bay triền gió thẳm hướng về đông
Chảy ước nguyền thương vọng bến lòng
Đầy dạ uyển thương miền đợi ngóng
Đẫy tim huyền nhớ nẻo chờ trông
Phai chiều quyện mắt say tình cõng
Xoải tối hòa môi lịm ái vòng
Ai hỡi đượm nào êm dấu mộng
Tai thầm rót hảo ngọt lời trông

Mong lời ngọt hảo rót thầm tai
Mộng dấu êm nào đượm hỡi ai
Vòng ái lịm môi hòa tối xoải
Cõng tình say mắt quyện chiều phai
Trông chờ nẻo nhớ huyền tim đẫy
Ngóng đợi miền thương uyển dạ đầy
Lòng bến vọng thương nguyền ước chảy
Đông về hướng thẳm gió triền bay.

Hà Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.