Thứ Năm, 8 tháng 11, 2018

ÈO UỘT


183
ÈO UỘT
[Thuận Nghịch độc]

Thương đẫm thuở lòng ran mãi nhớ
Lệ nhiều tuôn dỗi giận đời cay
Nường ơi nhạt úa nguồn yêu lặng
Ái hỡi xiêu mờ khúc luyến bay
Vương khổ dạ nhàu xa xót dậy
Rũ đau lời héo thảm thê đầy
Hương nguyền vỡ nát hoan nồng rụng
Dạ đắng thêm sầu lả khướt say

Say khướt lả sầu thêm đắng dạ
Rụng nồng hoan vỡ nát nguyền hương
Đầy thê thảm héo lời đau rũ
Dậy xót xa nhàu dạ khổ vương
Bay luyến khúc mờ xiêu hỡi ái
Lặng yêu nguồn úa nhạt ơi nường
Cay đời giận dỗi tuôn nhiều lệ
Nhớ mãi ran lòng thuở đẫm thương

HANSY

NỒNG MẶN

Thương nồng mặn hỡi êm lòng trải
Ngượng nhíu môi lời khẽ đượm cay
Nường xuyến gợi trao hồn đến quẩy
Phụng nhường khơi gửi mắt kề bay
Vương hòa quyện nhớ vần chan đẫy
Vướng dạt dào mong vận ghép đầy
Hương nghĩa ấm tình thơ khúc dậy
Phượng tô ngời cảnh ngọt ngào say

Say ngào ngọt cảnh ngời tô phượng
Dậy khúc thơ tình ấm nghĩa hương
Đầy ghép vận mong dào dạt vướng
Đẫy chan vần nhớ quyện hòa vương
Bay kề mắt gửi khơi nhường phụng
Quẩy đến hồn trao gợi xuyến nường
Cay đượm khẽ lời môi nhíu ngượng
Trải lòng êm hỡi mặn nồng thương.

Hà Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.