Thứ Bảy, 10 tháng 11, 2018

GUỘC GẦY


184
GUỘC GẦY
[Thuận Nghịch độc]

Thương nhớ ngập lòng lịm ảo mơ
Vắng xa nguyền thệ rã tim khờ
Hường môi thuở ấy tình mê muội
Sẫm mắt hôm nào mộng xác xơ
Hương úa dạ mòn đau ái đợi
Sắc tan lòng mỏi xót duyên chờ
Thường mong ước lại nồng lưu luyến
Sương héo giữa hồn đắng chát thơ

Thơ chát đắng hồn giữa héo sương
Luyến lưu nồng lại ước mong thường
Chờ duyên xót mỏi lòng tan sắc
Đợi ái đau mòn dạ uá hương
Xơ xác mộng nào hôm mắt sẫm
Muội mê tình ấy thưở môi hường
Khờ tim rã thệ nguyền xa vắng
Mơ ảo lịm lòng ngập nhớ thương

HANSY

DIỄM CHỜ

Thương tràn đẫy dạ thắm làn mơ
Hướng đợi niềm lâng xỏa mắt khờ
Hường má lộng say miền tối trở
Phượng tim ngời đắm nẻo thềm xơ
Hương nồng quẩn gió trăng màu nhớ
Luống đượm vòng mây liễu sắc chờ
Thường mộng giấc tim hòa nhịp thở
Sương mờ quyện rát bỏng nàng thơ

Thơ nàng bỏng rát quyện làn sương
Thở nhịp hòa tim giấc mộng thường
Chờ sắc liễu mây vòng đượm luống
Nhớ màu trăng gió quẩn nồng hương
Xơ thềm nẻo đắm ngời tim phượng
Trở tối miền say lộng má hường
Khờ mắt xỏa lâng niềm đợi hướng
Mơ làn thắm dan đẫy tràn thương.

Hà Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.