Thứ Hai, 26 tháng 11, 2018

KHÚC TÌNH


192
KHÚC TÌNH
[Thuận Nghịch-Trắc Bằng]

Xinh cười dáng nhớ thương nguyền bạn
Định xuyến xao thề cung mở rạng
Vinh mãi sắc hòa để mộng sang
Nhỉnh hoài mơ thuận cho lòng sáng
Linh chồng chất lại níu mùa lan
Lĩnh ngát ngan về nương gió mạn
Tình vút bổng ân diệu cánh làn
Tin niềm giữa ái tâm nào nản

Nản nào tâm ái giữa niềm tin
Làn cánh diệu ân bổng vút tình
Mạn gió nương về khao khát lĩnh
Lan mùa níu lại chất chồng linh
Sáng lòng cho thuận mơ hoài nhỉnh
Sang mộng để hòa sắc mãi vinh
Rạng mở cung thề xao xuyến định
Bạn nguyền thương nhớ dáng cười xinh

HANSY

MỘNG XINH

Xinh mộng thắm đời trao đến bạn
Định hương nồng ái huyền mơ rạng
Vinh lành bến đợi đón thuyền sang
Nhỉnh phước bờ mong chờ nguyệt sáng
Linh ngời lộng diễm mắt bồng lan
Lĩnh bổng bay hồng môi lãng mạn
Tình say đắm cảnh đượm mơ làn
Tin mãi nguyện thề vương chớ nản

Nản chớ vương thề nguyện mãi tin
Làn mơ đượm cảnh đắm say tình
Mạn lãng môi hồng bay bổng lĩnh
Lan bồng mắt diễm lộng ngời linh
Sáng nguyệt chờ mong bờ phước nhỉnh
Sang thuyền đón đợi bến lành vinh
Rạng mơ huyền ái nồng hương định
Bạn đến trao đời thắm mộng xinh.

Hà Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.