Thứ Tư, 7 tháng 11, 2018

DỖI HỜN


DỖI HỜN
[Hồi đầu]

Trăng khuyết đêm tàn tủi khuyết trăng
Hằng Nga tẻ ngắt sạm Nga hằng
Lặng tim đổi ái thành tim lặng
Xằng dạ dời yêu khiến dạ xằng
Trắng mộng chôn vùi nên mộng trắng
Băng lòng ẩn giấu tủi lòng băng
Nặng vương thuở ấy giờ vương nặng
Giăng níu thơ nào quạnh níu giăng

Giăng ngập u sầu khổ ngập giăng
Băng hồn ngớ dại giữa hồn băng
Lặng im cõi xám đành im lặng
Xằng bậy đời ganh bởi bậy xằng
Vắng hoải hoang nguyền tim hoải vắng
Hằng mơ mộng ái dạ mơ hằng
Vẳng lời quá vãng đau lời vẳng
Trăng lạnh mơ tàn buốt lạnh trăng

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.