Thứ Sáu, 23 tháng 11, 2018

CẢNH QUÊ


CẢNH QUÊ

Mơn dài ngút lộng giữa đồng xanh
Cò lượn hoang triền trỗi vút nhanh
Lửng thửng chòm cây xòe rực ánh
Đòng đưa chẹn lúa hửng phơi cành
Đường làng lọc cọc xe vần bánh
Bến nước la đà chị níu anh
Cuộc sống an bình dân phúc hạnh
Quê nhà diễm lệ khác gì tranh

Thanh bình ôm ấp vạt nhà tranh 
Nghiêng nắng thơm chiều giữa yến anh
Đám nhạn vờn mây cùng lượn cánh
Vầng ô ngộ bến hiệp chao cành
Mà nghe gió thổi hơi lành lạnh
Lại thấy sương về cũng thoáng nhanh
Bức họa trời cho đầy tuyệt cảnh
Mơn dài ngút lộng giữa đồng xanh

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.