Thứ Hai, 12 tháng 11, 2018

NHẤT NHẤT


NHẤT NHẤT
[Bát điệp-Toán]

NHẤT lòng Tỷ bước giữa đường thơ
Nửa trái tim thương NHẤT thiết khờ
NHẤT đẳng Trăm đường luôn hẹn ước
NHẤT tâm Vạn nẻo vẫn mong chờ
Muôn đời NHẤT quyết loang vào mộng
Ức kiếp NHẤT tề lộng đến mơ
Dạ nhủ Bao lần em NHẤT hạng
Cặp nhau NHẤT loạt ái thơm bờ

NHẤT trí cùng nhau cặp Mấy bờ
Cho dù NHẤT kiến thỏa Từng mơ
NHẤT ai nồng mặn Vài mong ngóng
NHẤT ấy thủy chung Lắm đợi chờ
Ví dẫu NHẤT thời rơi Quãng dại
Thì mong NHẤT định vá Bao khờ
NHẤT là cuộc sống Nhiều hoan trải
NHẤT nhất tim lòng Bộn diễm thơ

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.