Thứ Ba, 2 tháng 10, 2018

ÁI KHÚC


164
ÁI KHÚC
[Thuận Nghịch-Trắc bằng]

Vơi đầy huyễn diệu thương làn mới
Bởi xuyến xao thề cung níu vợi
Dời khó mộng khao khát dạ bời
Tới hoài mê ngẩn ngơ lòng khởi
Ơi ngào ngọt lại nhớ mành lơi
Hỡi chứa chan về thương gió đợi
Trời vút bổng ngân điệu ngát lời
Khơi niềm giữa ái chan tình gởi

Gởi tình chan ái giữa niềm khơi
Lời ngát điệu ngân bổng vút trời
Đợi gió thương về chan chứa hỡi
Lơi mành nhớ lại ngọt ngào ơi
Khởi lòng ngơ ngẩn mê hoài tới
Bời dạ khát khao mộng khó dời
Vợi níu cung thề xao xuyến bởi
Mới làn thương diệu huyễn đầy vơi

HANSY

HẠ GỞI

Vơi lãng quyện lòng vương hạ mới
Bởi say nồng mãi hương chiều vợi
Dời mơ dệt khúc gạn mây bời
Tới mộng xây lời đong gió khởi
Ơi nhớ ngọt ngào mắt bổng lơi
Hỡi thương nồng đượm hồn phiêu đợi
Trời thanh huyễn lộng ngát ngan cời
Khơi hẹn ước thề trông dạ gởi

Gởi dạ trông thề ước hẹn khơi
Cời ngan ngát lộng huyễn thanh trời
Đợi phiêu hồn đượm nồng thương hỡi
Lơi bổng mắt ngào ngọt nhớ ơi
Khởi gió đong lời xây mộng tới
Bời mây gạn khúc dệt mơ dời
Vợi chiều hương mãi nồng say bởi
Mới hạ vương lòng quyện lãng vơi.

Hà Thu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét