Thứ Hai, 22 tháng 10, 2018

ĐƯỜNG QUAN LỘC


174
ĐƯỜNG QUAN LỘC

Thăng đường chóng vánh nhờ QUAN HỆ
Số dách luôn là ngôi HẬU DUỆ
Chẳng có bà con hoặc ruột rà
Phải chi ngọc báu hay TIỀN TỆ
Kẻ sỹ bây giờ gặp vận đen
Thứ bậc cuối cùng cho TRÍ TUỆ
Bởi hết họ hàng lẫn cháu con
Ưu tiên vẫn cứ kêu ĐỒ ĐỆ

Ưu tiên vẫn cứ kêu ĐỒ ĐỆ
Bố thí nơi quèn anh TRÍ TUỆ
Cửa hậu nượp nườm lắm quế sâm
Lòng kho chất chứa bao TIỀN TỆ
Con dòng cháu giống thị tương lai
Tuổi trẻ tài cao là HẬU DUỆ
Tiếu ngạo làm sao chuyện ghế ngồi
Thăng đường chóng vánh nhờ QUAN HỆ

HANSY

BẬC ANH TÀI

Vẫn giữ lưu truyền bao THẾ HỆ
Ngàn năm sáng rỡ ngời TINH DUỆ
Hùng thiêng rộng lớn tựa hương ngà
Đức vọng cao vời hơn THƯỢNG TỆ
Vững dạ kiên cường chí lẹ nhanh
Bền tâm mạnh mẽ hồnTHÔNG TUỆ
Nằm gai nếm mật chẳng lay sờn
Đượm mãi thanh lòng trong NGHĨA ĐỆ

Đượm mãi thanh lòng trong NGHĨA ĐỆ
Chuyền trao dũng khí khinh TIỀN TỆ
Ngàn sau học hỏi dệt kiên cường
Vạn thuở trau dồi ươmTRÍ TUỆ
Những bậc anh tài dạ sắc son
Từng trang tuấn kiệt lòng TINH DUỆ
Ngời gương sáng tựa ánh sao trời
Vẫn giữ lưu truyền bao THẾ HỆ.

Hà Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.