Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

CHÀO TRANG THƠ

2.
CHÀO TRANG THƠ

Bằng hữu đồng tâm Xướng-Họa Đường
Thơm lừng mật ngọt nức ngàn phương
Mời Anh ghé lại trà sen thưởng
Kỉnh Chị cùng vui đóa nguyệt hường
Thơm thảo ngôn từ luôn quyện vướng
Rộn ràng khúc nhạc mãi lồng vương
Đời thêm diệu thắm tình vô lượng
Góp nhặt lời thơ ướp mộng thường

Góp nhặt lời thơ ướp mộng thường
Cho tình thi hữu mãi nồng vương
Vần mơ rạo rực ngời âm hưởng
Khúc hát triền miên thoảng má hường
Để cánh chim bằng chao mọi hướng
Thêm làn gió mật rót mười phương
Nào ta nối nhịp mùa quang trưởng
Bằng hữu đồng tâm Xướng-Họa Đường

HANSY

NỖI NIỀM VỚI TRANG THƠ

Bởi đã từ lâu thích luật đường
Nền tầm đạo học khắp muôn phương
Hoài mong bạn hữu đôi lời thưởng
Vẫn ước thi nhân mấy vận hường
Những bận gieo từ câu mãi vướng
Bao lần ghép chữ lỗi còn vương
Ngày đêm gắng luyện bây giờ tưởng
Bảng trắc bằng xem có vẻ thường

Bảng trắc bằng xem có vẻ thường
Nhưng mà chánh nữu cứ hoài vương
Sầu tâm rượu rót ngây lòng hưởng
Nản ý bia khui rực má hường
Lúc tỉnh đan vần xoay triệu hướng
Khi buồn trải ý gửi ngàn phương
Hồn say phú vịnh càng hưng vượng
Bởi đã từ lâu thích luật đường

DUNG NGUYÊN

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét