Chủ Nhật, 14 tháng 10, 2018

KHÔNG LO SỢ

KHÔNG LO SỢ
[Độc vận]

Ngàn năm giữ nước không hề SỢ
Chống trả quân thù đâu biết SỢ
Diệt thực dân ngầu cũng chả  LO
Đánh xâm lăng dữ chưa nào SỢ
Đồng lòng hợp lực hết buồn LO
Nhất trí kết đoàn nào có SỢ
Bán nước vinh cầu ấy mới LO
Kiên cường đáp trả Tàu tham SỢ

Kiên cường đáp trả Tàu tham SỢ
Quyết xóa Hán gian thì chẳng SỢ
Dẫu địch thủ nhiều chớ thậm LO
Dù quân mình ít đừng ghê SỢ
Mâu thuẫn mới là đáng khiến LO
Kết đoàn ấy chính còn chi SỢ
Cảnh giác trong ngoài bớt nỗi LO
Ngàn năm giữ nước không hề SỢ

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.