Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2018

TỔ QUỐC TUYÊN LỜI

TỔ QUỐC TUYÊN LỜI

Tổ quốc tuyên lời diệt Hán gian
Quyết tâm dẹp hết lũ tham tàn
Niềm tin sắt đá là quân bạn
Ý chí kiên cường ở lá gan
Giặc đến toàn dân dùng lực cản
Thù xâm kẻ sỹ dậy mưu tràn
Dù cho địch mạnh đừng mau chán
Vận nước muôn đời sẽ thắm đan

Vận nước muôn đời sẽ thắm đan
Nội công ngoại kích diệt tham tràn
Biển Đông Tàu phỉ giăng tàu đạn
Ngư phủ Việt mình xót ruột gan
Sáu chữ mê lừa tôm cá cạn
Răng môi tráo phỉnh núi sông tàn
Người dân cả nước đồng tâm cản
Tổ quốc tuyên lời diệt Hán gian

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.