Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2018

ĐỖ VỠ


176
ĐỖ VỠ
[Thuận Nghịch độc]

Cài đau khổ hận xước tim hồng
Thảm thiết tình xiêu ái nhạt lòng
Mai mốt rụi tàn hương sắc rã
Tháng ngày uá sạm gối đèn chong
Dài hương lặng dáng mờ mong đợi
Tẻ phận ngơ lời biệt ngóng trông
Phai lặng ước thề ngao ngán nỗi
Chai nguyền tủi quạnh kiếp hờn đông

Đông hờn kiếp quạnh tủi nguyền chai
Nỗi ngán ngao thề ước lặng phai
Trông ngóng biệt lời ngơ phận tẻ
Đợi mong mờ dáng lặng hương dài
Chong đèn gối sạm lem ngày tháng
Rã sắc hương tàn rụi mốt mai
Lòng nhạt ái xiêu tình thiết thảm
Hồng tim xước hận khổ đau cài

HANSY

CÀI MỘNG

Cài nhớ mộng khơi dệt ánh hồng
Trải thơ lời ngọt mắt huyền chong
Mai chiều sắc nhạn hòa êm bóng
Lại tối màu trăng quyện ấm lòng
Dài mơ ấm hạnh nồng nơi ngóng
Mãi ước êm lành đượm nẻo trông
Chai lịm gió cung tình lướt bổng
Phai nào chẳng úa lạnh về đông

Đông về lạnh úa chẳng nào phai
Bổng lướt tình cung gió lịm chai
Trông nẻo đượm lành êm ước mãi
Ngóng nơi nồng hạnh ấm mơ dài
Lòng ấm quyện trăng màu tối lại
Bóng êm hòa nhạn sắc chiều mai
Chong huyền mắt ngọt lời thơ trải
Hồng ánh dệt khơi mộng nhớ cài.

Hà Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.