Thứ Ba, 23 tháng 10, 2018

NGÁN NGẪM


NGÁN NGẪM 

Đen thui nhọ bếp khác chi hề
Cướp giật tung hoành lú mải mê
Chém giết gia đình ân nào kể
Ly hôn chồng vợ nghĩa quên thề
Người dưng đối đãi kêu bà mệ
Kẻ lạ nuông chiều gọi ái thê
Giáo dục quan trường ôi quá trễ
Đời nay lắm chuyện lộn gan mề

Đời nay lắm chuyện lộn gan mề
Cuộc sống tung nhào quá thảm thê
Kẻ lộng niềm vui đùa đạo lễ
Người đem ái bỡn mịt ân thề
Tầm vơ khiến phải gieo điều tệ
Lạc quạch nên rồi lậm nẻo mê
Ngán ngẫm lòng người gian xảo thế
Đen thui nhọ bếp khác chi hề

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.