Thứ Bảy, 6 tháng 10, 2018

ĐƠN CHIẾC

ĐƠN CHIẾC

Hạ mãn thu tàn lạnh buốt đông
Thầm thương lắm kẻ ái đâu nồng
Lu mờ lãng tử đành tim trống
Lỡ dở thuyền quyên vuột chỉ hồng
Ngõ phúc ê càng xuân rã mộng
Cung tình lụn bại nước rời sông
Gia đình chẳng vẹn làm sao sống
Con trẻ trời ơi chả được bồng

Con trẻ trời ơi chả được bồng
Tịt ngòi pháo nổ vứt ngoài sông
Nàng xuân ỏng ẹo sầu trơ trống
Ả ái chua ngoa chịu nhạt hồng
Sớm ảo mơ hoài đâu biếc lộng
Chiều mê thích suốt chả thơm nồng
Phòng loan tẻ ngắt đời vô vọng
Hạ mãn thu tàn lạnh buốt đông

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.