Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

ẢO DIỆU


165
ẢO DIỆU
[Thuận Nghịch-Láy]

Hồng loan diệu hảo ngát ngan lòng
Ngóng khát khao nguyền thỏa đợi mong
Ong luyến quyện tình thơ biếc lộng
Sóng tràn lan phận ái ngời trông
Chong đèn thẫm dệt mê mù hóng
Lộng phím choàng trao hẹn hứa nồng
Bông quấn quyện đời ru diễm mộng
Thòng mơ khúc phượng nhấp nhô bồng

Bồng nhô nhấp phượng khúc mơ thòng
Mộng diễm ru đời quyện quấn bông
Nồng hứa hẹn trao choàng phím lộng
Hóng mù mê dệt thẫm đèn chong
Trông ngời ái phận lan tràn sóng
Lộng biếc thơ tình quyện luyến ong
Mong đợi thỏa nguyền khao khát ngóng
Lòng ngan ngát hảo diệu loan hồng

HANSY

DIỄM HUYỀN

Hồng nắng dịu êm đảo xuyến lòng
Bổng chờ hương thắm ngạt ngào mong
Ong triền gió lãng quay cuồng lộng
Vọng nẻo mây huyền quấn quyện trông
Chong uyển sắc mơ dào dạt bổng
Bóng ngà hương đượm thiết tha nồng
Bông tình diễm mộng chao chùng sóng
Thòng luyến điệu thương mải miết bồng

Bồng miết mải thương điệu luyến thòng
Sóng chùng chao mộng diễm tình bông
Nồng tha thiết đượm hương ngà sóng
Bổng dạt dào mơ sắc uyển chong
Trông quyện quấn huyền mây nẻo vọng
Lộng cuồng quay lãng gió triền ong
Mong dào dạt thắm hương chờ bỏng
Lòng xuyến đảo êm ngọt thắm nồng.

Hà Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.