Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

VÀNG SON TRÙNG ĐIỆP

VÀNG SON TRÙNG ĐIỆP
[Zui zui-Toán-Sắc]

MỘT ánh VÀNG mơ rợp cõi này
HAI vầng thơ BIẾC phả tình say
BA khoang ngà ngọc HỒNG vương láy
BỐN khúc tình thương TÍM đẫm dày
NĂM rẻo ĐEN sì xao xác dậy
SÁU vành NÂU sậm miệt mài cay
BẢY làn ký ức XANH mùa trẩy
TÁM giấc mù LAM kỷ niệm bày

BÁT ngát mùa GHI rộn rã bày
THẤT tình ĐAN dạ mãi hoài cay
LỤC soong áp cú THANH đời mẩy
NGŨ trảo liền chiêu HẠT mảng dày
TỨ trụ CHU trào lưu luyến dẫy
TAM HOÀNG tửu nhập ngọt ngào say
NHỊ hoa vừa tuổi ĐÀO hương dậy
NHẤT định HUYỀN mơ thỏa ước này


HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét