Thứ Năm, 30 tháng 11, 2017

CẦU AN TỊNH

8.
CẦU AN TỊNH

Bình tâm tĩnh trí chẳng lưu đày
Hãy để thơ lòng mải miết bay
Kệ quách thói đời diêm dúa nhảy
Mặc cho dục vọng quẩn quanh bày
Đời như chớp bể trời nhay nháy
Kiếp tựa mưa nguồn đất hảy hay
Thi phú địch đàn tâm diệu khảy
Cầu mong cuộc sống nhẹ qua ngày

Cầu mong cuộc sống nhẹ qua ngày
Nhặt nhạnh cho mình những ý hay
Nỗi sợ nhanh vù theo nước chảy
Niềm vui thẳng lướt tựa vuông cày
Thì đem oán giận mà thiêu cháy
Lại viết tâm tình để bổng bay
Sách vở thánh hiền luôn giảng dạy
Bình tâm tĩnh trí chẳng lưu đày

HANSY

GIỮ LÒNG

Gạn chắt niềm ưu xóa nỗi đày
Xây nồng điệp khúc trải hồn bay
Lời yêu cứ thả tung hoành nhảy
Điệu nhớ hoài đơm rộn rã bày
Gửi ấy duyên lòng môi nhấp nháy
Trao người ái mộng mắt hày hay
Rồi câu tuyệt diễm buông đàn gảy
Vũ khúc nồng say lịm giữa ngày

Vũ khúc nồng say lịm giữa ngày
Đôi lời muốn gửi đến người hay
Thề xưa đã hẹn hoài luôn chảy
Nguyện cũ đà mơ cứ mãi bày
Hết giận tim trào tươi mộng cháy
Còn thương dạ mở thắm nồng bay
Cùng đêm ghép đoạn tình đang dở
Gạn chắt niềm ưu xóa nỗi đày.

Hà Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.