Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

BIỆT TÌNH

4.
BIỆT TÌNH

Mộng lòng chi nữa mộng lòng chao
Bão rú than ôi bão rú gào
Van níu ân nguyền van níu lặng
Tiếc thầm kỷ niệm tiếc thầm xao
Người xa biền biệt người xa vắng
Kẻ khổ mê mù kẻ khổ đau
Quỳnh nhạt trầm hương quỳnh nhạt thếch
Phượng lơ quá vãng phượng lơ chào

Phượng lơ quá vãng phượng lơ chào
Áo não vô cùng áo não đau
Mây đã quên thề mây đã loạn
Nguyệt rồi ngoảnh bóng nguyệt rồi xao
Từng đêm thao thức từng đêm gọi
Quãng giọng thờ ơ quãng giọng gào
Thôi trả cho người thôi trả lại
Mộng lòng chi nữa mộng lòng chao

HANSY


ƯỚC VỌNG

​Ước vọng duyên lời ước vọng chao
Tiếng tim thức thở tiếng tim gào
Hồn say tưởng mộng hồn say đắm
Dạ xuyến mơ tình dạ xuyến xao
Ngàn kỷ đềm êm ngàn kỷ nhớ
Vạn niềm trắc trở vạn niềm đau
Hồng nhân có hiểu hồng nhân hỡi
Lại nói lời chia lại nói chào.

Lại nói lời chia lại nói chào
Buốt sầu kẻ đợi buốt sầu đau
Vành môi héo rũ vành môi đắng
Mắt lũng thâm quần mắt lũng xao
Hồn nhớ cào lên hồn nhớ gọi
Bóng thương xoáy cuộn bóng thương gào
Ngồi bên mộng trở ngồi bên cõi
Ước vọng duyên lời ước vọng chao.


Hà Thu 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.