Thứ Tư, 22 tháng 11, 2017

MÉO XẸO

MÉO XẸO
[Zui zui]

Phần ta mải miết phải lôn èo
Đắng ngọt tâm hồn khổ lộng đeo
Tủi phấn nhiều khi cào lộn Mẽo[1]
Hờn chăn mấy bận phải lơ đèo
Đòng đưa nhọc sức nơi lồ hẻo
Xô đẩy hao tình chốn lổ teo
Chiếu lẻ mền nhăn đời méo xẹo
Hoài bay chán cảnh cứ tôn lèo 

Hoài bay chán cảnh cứ  tôn lèo 
Ngán ngẩm ơ hờ phút lặng teo
Chi nữa mà mơ nghìn lộ rẻo
Còn đâu để ước khúc lao đèo
Mà sao đành đoạn hoài lay méo
Với lại nỡ nào cứ lộn đeo
Thôi thế từ nay đời lắc chẹo
Phần ta mải miết phải lôn èo 

HANSY

[1]Mỹ (nói tếu)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.