Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

I LOVE YOU

I LOVE YOU
[Thủ nhất tự]

I n dấu vành tim chớ ngoảnh hờ
L ạc đường ân ái khó mà mơ
O anh phai kỷ niệm thơm nồng vỡ
V ạc rụi trầm hương lạnh lẽo chờ
E m hỡi sao đành quên cội nhớ
Y êu hời nỡ đoạn lãng nguồn thơ
O an tình mấy kiếp sầu duyên lỡ
U ám mùa thương lõa kín bờ

I m ắng cho tình mượt dạ ta
L àm hai thành một mãi thôi mà
O ng vờn vời vợi bừng hoa lá
V e trẩy tung tăng dậy hải hà
E m thảo thơm lòng loang núi đá
Y ến chan chứa mộng đắm nương cà
O dì tủm tỉm đời vui quá
U ống đượm ân tình ngát nẻo xa[1]

HANSY

[1]Tôi Yêu Em

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.