Thứ Ba, 21 tháng 11, 2017

NHẮN TÀU CHỆT

226.

NHẮN TÀU CHỆT 

Tụi Chệt
gây hoài Việt khó êm 
Tàu xe xâm lược sát chân thềm 
Lòng tham muốn đoạt sơn hà trọn  
Dạ hiểm hoài chui sách lược mềm 
Cướp chận dân chài trong sớm tối 
Bắn khèo ghe lưới suốt ngày đêm 
Mồ cha thằng
Tập coi chừng nhé 
muốn Bạch Đằng nhuộm máu thêm 

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.