Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017

HOAN CA

HOAN CA
[Thuận Nghịch độc]

Thoa hẹn hứa nồng quấn quyện thân
Tỏa vui mừng lộng thắm gian trần
Hòa thơm khúc nhạc mù mê ngẩn
Lóa vẹn câu lời miết mải ngân
Xoa luyến thẫm lồng mây duỗi vận
Thỏa len bừng diệu tứ chan vần
Nhòa sương buổi ước niềm hoan cẩn
Hoa thắm thiết lòng dỗ ái nhân

Nhân ái dỗ lòng thắm thiết hoa
Cẩn hoan niềm ước buổi sương nhòa
Vần chan tứ diệu bừng len thỏa
Vận duỗi mây lồng thẫm luyến xoa
Ngân mải miết lời câu vẹn lóa
Ngẩn mê mù nhạc khúc thơm hòa
Trần gian thắm lộng mừng vui tỏa
Thân quyện quấn nồng hứa hẹn thoa


HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.