Thứ Ba, 7 tháng 11, 2017

HỒI ỨC

HỒI ỨC
[Ngũ độ thanh]

Ngàn xưa kỷ niệm mấy ai dè
Để lại trong hồn ngọt lẫn the
Đuổi bướm sân trường như nắc nẻ
Làm thơ ghế đá loạn tung xè
Ghi chiều gió lộng ai từng né
Nhớ buổi nắng nhiều ấy vội che
Ngoái vọng sương mờ như ảo ảnh
Mùa sang phượng nở ngát thơm hè

Mùa sang phượng nở ngát thơm hè
Tỏa bóng đôi mình lịm quãng che
Nhớ những lần vui cười cợt ré
Buồn sao buổi biệt sĩnh cay xè
Thầy cô nào hỡi ngùi lâng nhẹ
Phấn bảng đâu rồi ngẫm chạnh the
Quá vãng ru hồn vang thỏ thẻ
Ngàn xưa kỷ niệm mấy ai dè


HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét