Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

ÁI ÁI TÌNH TÌNH

1.
ÁI ÁI TÌNH TÌNH 
[Song điệp]

Trà trà rượu rượu rước nàng dâu
Đỏ đỏ xanh xanh thật sáng mầu
Ước ước ao ao chờ mãi ngấu
Thèm thèm khát khát mộng hoài thâu
Đi đi lại lại khờ loang nẫu
Xuống xuống lên lên nỏ hết sầu
Ngóng ngóng trông trông ngoài bức giậu
Tình tình ái ái chạm lòng sâu

Tình tình ái ái chạm lònng sâu
Sắt sắt son son chẳng vướng sầu
Vợ vợ chồng chồng vui gối nẫu
Đời đời kiếp kiếp lộng mùa thâu
Thương thương nhớ nhớ nguyền ươm lẩu
Thủy thủy chung chung dạ thắm mầu
Mộng mộng mơ mơ kỳ phối ngẫu
Trà trà rượu rượu rước nàng dâu

HANSY


NGỌT NGỌT NGÀO NGÀO

Thuốc thuốc trầu trầu lễ hỏi dâu
Xanh xanh tím tím lộng tươi mầu
Chàng chàng thiếp thiếp chờ giai ngẫu
Cậu cậu nàng nàng đợi kết thâu
Ngựa ngựa xe xe liền hết nẫu
Hoa hoa pháo pháo khỏi ngay sầu
Khăn khăn áo áo choàng qua giậu
Thắm thắm nồng nồng đượm mãi sâu

Thắm thắm nồng nồng đượm mãi sâu
Êm êm ấm ấm dội tan sầu
Ngày ngày tháng tháng cùng trăng ấu
Sớm sớm chiều chiều với nguyệt thâu
Ái ái đằm đằm xây lộng dấu
Tình tình đắm đắm dệt loan mầu
Chia chia sớt sớt niềm hoang nẫu
Thuốc thuốc trầu trầu lễ hỏi dâu.

Hà Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.