Thứ Sáu, 10 tháng 11, 2017

Tổng thống Mỹ Donald Trump: Việt Nam đã hiểu giá trị của nền độc lập từ 2.000 năm trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump: 

Việt Nam đã hiểu giá trị của nền độc lập từ 2.000 năm trước

  Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.