Thứ Năm, 16 tháng 11, 2017

KHƠI NGUYỀN

KHƠI NGUYỀN
[Thuận Nghịch độc]

Êm ngào mật ngọt đẫm dòng khơi
Ếm thỏa lòng thơm quấn quyện đời
Thềm phả nhớ thương vằng vặc đợi
Nệm bừng mơ mộng dạt dào lơi
Thêm hoài nghĩa lịm mê huyền cõi
Nếm mãi tình ân ái huyễn lời
Mềm dịu bướm si quỳnh đắm khởi
Đêm nguyền hẹn ước dặt dìu ơi

Ơi dìu dặt ước hẹn nguyền đêm
Khởi đắm quỳnh si bướm dịu mềm
Lời huyễn ái ân tình mãi nếm
Cõi huyền mê lịm nghĩa hoài thêm
Lơi dào dạt mộng mơ bừng nệm
Đợi vặc vằng thương nhớ phả thềm
Đời quyện quấn thơm lòng thỏa ếm
Khơi dòng đẫm ngọt mật ngào êm

HANSY

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.