Thứ Ba, 28 tháng 11, 2017

CAY LÒNG

7.
CAY LÒNG
(Thuận Nghịch độc)

Cay lòng đắng dạ khiến chùng hương
Dỗi hận loang hồn bợt nhớ thương
Này khổ lụy nghiêng lời héo rũ
Ấy mê trầm lụn cõi bi thường
Ngày lơ tháng nản buồn hư mịt
Vạn nuối lòng ngơ vọng huyễn tường
Vay trả kiếp đời thân nhuốm lệ
Thay tình tủi ái phận sầu vương

Vương sầu phận ái tủi tình thay
Lệ nhuốm thân đời kiếp trả vay
Tường huyễn vọng ngơ lòng nuối vạn
Mịt hư buồn nản tháng lơ ngày
Thường bi cõi lụn mê trầm ấy
Rũ héo lời nghiêng lụy khổ này
Thương nhớ bợt hồn loang hận dỗi
Hương chùng khiến dạ đắng lòng cay

HANSY


NGÀO NGỌT 

Cay đắng dịu nồng ngát tỏa hương
Ngọt ngào môi thắm gọi mời thương
Này ân dệt nhé say thuyền mộng
Đó ái cùng xây lịm giấc thường
Ngày đợi nhớ ơi người thấu hiểu
Tháng chờ trông hỡi ấy hay tường
Vay tình góp lại chung nguyền ước
Thay hẹn gửi thề trọn kiếp vương .

Vương kiếp trọn thề gửi hẹn thay
Ước nguyền chung lại góp tình vay
Tường hay âý hỡi trông chờ tháng
Hiểu thấu người ơi nhớ đợi ngày
Thường giấc lịm xây cùng ái đó
Mộng thuyền say nhé dệt ân này
Thương mời gọi thắm môi ngào ngọt
Hương tỏa ngát nồng dịu đắng cay.

Hà Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.