Thứ Hai, 6 tháng 11, 2017

THỦY CHUNG

19.
THỦY CHUNG
[Thuận Nghịch độc]

Trông ngóng mãi cùng chẳng ngộ duyên
Thảm tình đơn bóng lẻ đời quyên
Lòng chăng giữ ấy ngày chung thệ
Dạ hỡi còn nao thuở ước nguyền
Mong gởi lửa bền luôn thắm vẹn 
Vái thầm hương đẹp giữ tròn nguyên
Nồng thơm khúc cũ mùa yêu dấu
Dòng nước chạnh đau bến vọng thuyền

Thuyền vọng bến đau chạnh nước dòng
Dấu yêu mùa cũ khúc thơm nồng
Nguyên tròn giữ đẹp hương thầm vái
Vẹn thắm luôn bền lửa gởi mong
Nguyền ước thuở nao còn hỡi dạ
Thệ chung ngày ấy giữ chăng lòng
Quyên đời lẻ bóng đơn tình thảm
Duyên ngộ chẳng cùng mãi ngóng trông

HANSY

DÕI BÓNG

Trông người dõi bóng trách hờn duyên
Hỡi gió mây sầu tiếng vọng quyên
Lòng trĩu nặng thương hoài hẹn ước
Dạ đau buồn nhớ mãi thề nguyền
Mong chờ rã nát tan tình vỡ
Ngóng đợi phai tàn lỡ phận nguyên
Nồng nhạt sắc hoa màu úa rũ
Dòng xa tách bến lạc trôi thuyền

Thuyền trôi lạc bến tách xa dòng
Rũ úa màu hoa sắc nhạt nồng
Nguyên phận lỡ tàn phai đợi ngóng
vỡ tình tan nát rã chờ mong
Nguyền thề mãi nhớ buồn đau dạ
Ước hẹn hoài thương nặng trĩu lòng
Quyên vọng tiếng sầu mây gió hỡi
Duyên hờn trách bóng dõi người trông


Chút Tình Phai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét