Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

THẦY-BẠN

18.
THẦY-BẠN
[Thuận Nghịch độc]

Lòng thẫm đẹp thơ của giáo Thầy
Sáng miền thêm bạn giúp nhòa ngây
Mong lời đượm khúc mơ hoài trỗi
Góp nghĩa vài phiên ước mãi dầy
Đong vận thảo lừng mê huyễn nọ
Trải từ loang ngát ảo huyền đây
Trong trời đất nghĩa ân tình xướng
Lòng thẫm đẹp thơ của giáo Thầy

Thầy giáo của thơ đẹp thẫm lòng
Xướng tình ân nghĩa đất trời trong
Đây huyền ảo ngát loang từ trải
Nọ huyễn mê lừng thảo vận đong
Dầy mãi ước phiên nồng tứ góp
Trỗi hoài mơ khúc đượm lời mong
Ngây nhòa giúp bạn thêm miền sáng
Thầy giáo của thơ đẹp thẫm lòng

HANSY

NHỚ ƠN THẦY CÔ

Lòng ghi khắc nặng nghĩa Cô Thầy
Phấn bụi vương thời thuở dại ngây
Mong trải chữ thành câu dưỡng dạy
Vọng vang lời tỏa nguyện công dầy
Đong hoài phước đọng vung đời ấy
Rót mãi ơn đầy chất cõi đây
Trong dạ vững tình thâm đượm thắm
Lòng ghi khắc nặng nghĩa Cô Thầy

Thầy Cô nghĩa nặng khắc ghi lòng
Thắm đượm thâm tình vững dạ trong
Đây cõi chất đầy ơn mãi rót
Âý đời vung đọng phước hoài đong
Dầy công nguyện tỏa lời vang vọng
Dạy dưỡng câu thành chữ trải mong
Ngây dại thuở thời vương bụi phấn
Thầy Cô nghĩa nặng khắc ghi lòng


Chút Tình Phai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét