Thứ Bảy, 4 tháng 11, 2017

SẦU

SẦU
[Thuận Nghịch độc]

Cầu thương úa rã mộng thơ tàn
Lặng ước mơ tình nẫu thở than
Đau đớn lịm đời cung buốt dậy
Thảm thê buồn phận nẻo hoang tràn
Sầu loang ảo cảnh ngùi xa vắng
Khổ lặng mê nguồn tủi trái ngang
Châu lả kiếp người tâm đảo lộn
Cầu mong dạ ổn giữ hương vàng

Vàng hương giữ ổn dạ mong cầu
Lộn đảo tâm người kiếp lả châu
Ngang trái tủi nguồn mê lặng khồ
Vắng xa ngùi cảnh ảo loang sầu
Tràn hoang nẻo phận buồn thê thảm
Dậy buốt cung đời lịm đớn đau
Than thở nẫu tình mơ ước lặng
Tàn thơ mộng rã úa thương cầu

HANSY 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét